Badania psychologiczne

Pracownia psychologiczna PROFESJA wykonuje badania psychologiczne:

 1. kierowców zawodowych
 2. kierowców amatorów
 3. instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, a także kandydatów do tych zawodów
 4. kierowców po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję po:
  • przekroczeniu dopuszczalnej liczby 24 punktów karnych
  • prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości
  • prowadzeniu pojazdu pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków
 5. sprawców wypadków drogowych, w których byli rani lub zabici
 6. osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem
 7. osób kierujących pojazdami uprzywilejowanymi
 8. operatorów wózków widłowych
 9. operatorów sprzętu budowlanego
 10. operatorów maszyn i urządzeń
 11. do pracy na wysokości
 12. do prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
 13. osób skierowanych na takie badania przez lekarza

Badania:

Badania psychotechniczne przeprowadzane są indywidualnie lub grupowo i przebiegają w następujących etapach:

 • Badanie cech osobowości: testy
 • Ocena sprawności intelektualnej i zdolności poznawczych: testy
 • Badanie sprawności psychofizycznej: badania aparaturowe
 • Indywidualna rozmowa z psychologiem: omówienie wyników badania i informacja zwrotna
 • Wydanie orzeczenia

Po zarejestrowaniu osoba badana otrzymuje do wypełnienia ankietę, po czym przystępuje do wypełnienia testów papierowych. Badania testowe pozwalają na ocenę zdolności poznawczych, cech osobowości. Kolejnym etapem są badania na urządzeniach diagnostycznych, mające na celu określenie sprawności psychomotorycznych. Na zakończenie odbywają Państwo indywidualną rozmowę z psychologiem, na której omawiane są m.in. wyniki badań. Na zakończenie wydawane jest orzeczenie.

Czas badania:

 • dla kierowców 1,5 - 2 godzin
 • dla operatorów oraz osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej 1 - 1,5 godziny

Ważne:

Zgłaszając się na badania przygotuj:

 1. Dowód osobisty stwierdzający tożsamość
 2. Prawo jazdy w przypadku kierowców
 3. Okulary (o ile używasz)

Zgłaszając się na badania powinieneś:

 1. Być sprawny by przystąpić do badań (wypoczęty)
 2. W ciągu ostatnich dwóch dni nie spożywać alkoholu w jakiejkolwiek postaci
 3. Być zdrowy (ogólnie dobre samopoczucie)

Badania psychologiczne:

 • Osób ubiegających się o oraz posiadających pozwolenie na broń
 • Kandydatów na stanowisko sędziego, kuratora sądowego, prokuratora
 • Osób zajmujących się produkcją, przewozem, obrotem i przechowywaniem broni, amunicji i materiałów wybuchowych
 • Osób ubiegających się o i posiadających licencję detektywa
 • Strażników miejskich/gminnych
 • Inspektorów transportu drogowego
 • Pracowników ochrony fizycznej

Badanie psychologiczne obejmuje:


ocenę poziomu umysłowego, ocenę osobowości ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych oraz ocenę poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej. Czas trwania badania: około 2,5 godziny


Badania prowadzi uprawniony psycholog Agnieszka Salawa, wpisany do rejestru psychologów upoważnionych do wydawania orzeczeń dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń prowadzonego przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

Ważne:


Zgłaszając się na badania przygotuj:

 1. Dowód osobisty stwierdzający tożsamość
 2. Skierowanie (jeśli jest konieczne)

Zgłaszając się na badania powinieneś:

 1. Być sprawny by przystąpić do badań (wypoczęty)
 2. W ciągu ostatnich dwóch dni nie spożywać alkoholu w jakiejkolwiek postaci
 3. Być zdrowy (ogólnie dobre samopoczucie)

Podstawowe akty prawne:


• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się, lub posiadających pozwolenie na broń opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 79 z 2000 roku poz. 898.
• Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999r. opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 53 z 1999 roku poz. 549.
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2002r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz.U. z dnia 25 marca 2002r.)
• Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (Dz.U. z dnia 12 września 2001r)
• Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. z dnia 17 sierpnia 2010r)
• Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 7 lutego 2002r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa
• Ustawa z Dia 22 czerwca 2001r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z dnia 16 września 2002r).

Prosimy o wcześniejszą rejestrację.


Pracownia 1:
Myślenice, Rynek 22

tel. 12 274 21 42, tel. kom. 784 049 854

Pracownia 2:
Myślenice, ul.Drogowców 5
(dawniej TELE-FONIKA)

tel. 12 274 38 80, tel. kom. 784 049 854