WSPARCIE HUMAN RESOURCES / OFERTY PRACY

Pracownia Psychologiczna PROFESJA wpisana jest pod numerem 6845 do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia jako: agencja doradztwa personalnego, pośrednictwa pracy w kraju i zagranicą oraz poradnictwa zawodowego.

Wspieramy firmy w obszarze Human Resources . Zakres naszych działań to:

 • Rekrutacja i selekcja kandydatów (do pracy w Polsce i za granicą)
 • Diagnoza psychologiczna- ocena predyspozycji zawodowych i osobowościowych:
      - analiza potencjału kandydata na etapie selekcji
      - analiza potencjału pracownika
 • Assessment Center/ Development Center
 • Rozwój kapitału ludzkiego, w tym m.in.:
      - analiza czynników motywujących
      - analiza zespołu
      - indywidualny styl kierowania i zarządzania
      - zachowania w sytuacjach pod presją

 • Outplacement


 • We wszystkich naszych działaniach w obszarze Human Resources wykorzystujemy nasze profesjonalne przygotowanie oraz wiedzę w zakresie diagnozy i oceny psychologicznej.

  Ocena pracowników/ kandydatów odbywać się może w różnych formach, od indywidualnej oceny pracownika/kandydata , do przeprowadzenia projektu kompleksowej oceny całej grupy pracowników/kandydatów. Ocena taka dokonywana jest na podstawie :
    •  Testów psychologicznych,
    •  Szczegółowego wywiadu psychologicznego ,
    •  Badań grupowych,
    •  ewentualnie badań aparaturowych.

  Dzięki wykorzystaniu tylu metod możliwe jest dokonanie wielostronnej oceny kandydata/pracownika.

  Niesie to wiele korzyści dla firm, min:

    •  Określenie typu osobowości charakterystycznego dla danej osoby, który ma swoje odzwierciedlenie
       w określonych preferencjach zawodowych
    •  Uzyskanie wiedzy na temat predyspozycji osobowościowych oraz zawodowych pracownika lub kandydata.
       To pozwala na dokonanie oceny stopnia dopasowania do danego stanowiska oraz planowanie ścieżki kariery
        tak, by pasowała do naturalnych predyspozycji
    •  Zdiagnozowanie potencjału (mocnych stron) pracownika/kandydata, pozwalające na optymalne wykorzystanie
        jego kwalifikacji i zdolności, co może dawać wymierne korzyści dla firmy
    •  Uzyskanie informacji na temat słabszych stron pracownika/kandydata, by np. podnosić jego kwalifikacje w celu
        eliminacji tych słabszych stron
    •  Wysoka trafność oceny - uzyskanie wszechstronnej, wielopłaszczyznowej, obiektywnej oceny
        na temat pracownika/kandydata
    •  Zmniejszenie ryzyka związanego z nietrafną rekrutacją nowych pracowników
    •  Możliwość oceny pracowników w obszarze szerszym niż dotychczasowy zakres ich działań

  AKTUALNE OFERTY PRACY < więcej >

  Osoby zainteresowane określoną ofertą pracy prosimy o przesłanie swojej aplikacji (cv i listu motywacyjnego) z podaniem kodu referencyjnego na adres: biuro@pracowniaprofesja.pl.

  Jesteśmy partnerem firm oraz agencji rekrutacyjnych z terenu Niemczech w zakresie pozyskiwania kandydatów do pracy. Firmy te posiadają dziesiątki ofert zatrudnienia na terenie całych Niemiec , jak również innych krajów europejskich. Dlatego też każdą osobę zdecydowaną na podjęcie pracy za granicą (głównie w Niemczech) , posiadającą znajomość języka niemieckiego lub angielskiego zachęcamy do przesłania do nas swojego cv. Każda aplikacja zostanie rozpatrzona pod kątem posiadanych ofert pracy.

  Prosimy o wcześniejszą rejestrację.


  Pracownia 1:
  Myślenice, Rynek 22

  tel. 12 274 21 42, tel. kom. 784 049 854

  Pracownia 2:
  Myślenice, ul.Drogowców 5
  (dawniej TELE-FONIKA)

  tel. 12 274 38 80, tel. kom. 784 049 854