O nas

Pracownia Psychologiczna PROFESJA zajmuje się diagnostyką psychologiczną związaną z orzecznictwem psychologicznym. Posiada wszelkie wymagane zezwolenia konieczne do prowadzenia badań psychologicznych i wystawiania odpowiednich orzeczeń i opinii.

Pracownia jest wpisana do:

  • Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Pracownię Psychologiczną, prowadzonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem 75/2010
  • Rejestru Podstawowych Placówek Służby Zdrowia prowadzonego przez Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy
  • Rejestru Agencji Zatrudnienia jako agencja doradztwa personalnego, pośrednictwa pracy w kraju i zagranicą oraz poradnictwa zawodowego

    Obszary działań:

  • Badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu i medycyny pracy
  • Badania psychologiczne w ramach uprawnień do badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń
  • Wsparcie psychologiczne.
  • Konsultacje psychologiczne wraz z wydaniem opinii psychologicznej na potrzeby różnych instytucji min. na potrzeby Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  • Konsultacje psychologiczne z zakresu psychodietetyki____________________________________________________________________________________________________

    Pracownia Psychologiczna PROFESJA posiada dwie lokalizacje na terenie Myślenic: siedzibę w samym rynku Myślenic oraz filię zlokalizowaną na terenie przychodni NZOZ „CERTUS” , ul. Drogowców 5. W obu tych lokalizacjach pracownia dysponuje salą wyposażoną w nowoczesne urządzenia diagnostyczne, które umożliwiają prowadzenie badań według aktualnych standardów, pomieszczeniem do badań grupowych oraz pokojem przeznaczonym do rozmów indywidualnych z psychologiem.

    Stosowane przez nas testy są licencjonowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Wyposażenie pracowni oraz posiadane przez nas kompetencje zapewniają profesjonalne i rzetelne przeprowadzenie badań i diagnozy psychologicznej.

Prosimy o wcześniejszą rejestrację.


Pracownia 1:
Myślenice, Rynek 22

tel. 12 274 21 42, tel. kom. 784 049 854

Pracownia 2:
Myślenice, ul.Drogowców 5
(dawniej TELE-FONIKA)

tel. 12 274 38 80, tel. kom. 784 049 854