KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

1. Konsultacje psychologiczne

Naszą ofertę kierujemy do osób , które borykają się z jakimś problemem i czują, że potrzebowały wsparcia psychologicznego w jego rozwiązaniu. Jest to przeważnie kilka indywidualnych spotkań, skoncentrowanych na zidentyfikowaniu natury danego problemu i wspólnym znalezieniu najlepszego sposobu jego rozwiązania. W pracy z klientem wykorzystujemy techniki terapii poznawczo-behawioralnej.

Ofertę konsultacji psychologicznych kierujemy do osób dorosłych zmagających się min. z:

  • Obniżonym nastrojem, depresją, brakiem motywacji
  • Kryzysem życiowym (śmierć lub utrata bliskiej osoby, utrata pracy itp.)
  • Zaburzeniami lękowymi, lękiem uogólnionym, zamartwianiem się, lękiem społecznym
  • Problemami w relacjach interpersonalnych (w rodzinie, wśród znajomych, w pracy)
Czym jest terapia poznawczo-behawioralna (w skrócie CBT z ang. cognitive-behavioral therapy)

Terapia Poznawczo – behawioralna jest w Polsce stosunkowo nowym nurtem, jednak szybko zdobyła zaufanie wielu osób z uwagi na jej konkretny i przejrzysty charakter. Opiera się na elementach behawioralnego uczenia się oraz poznawczego rozumienia problemu. Pacjenci wraz z terapeutą odkrywają zależność zachodzącą między myślami, emocjami i zachowaniem. Jako materiał wykorzystywane są aktualne sytuacje z życia pacjenta by lepiej mógł zrozumieć mechanizm trudności. Czasem już samo graficzne przedstawienie problemu oraz zobaczenie mechanizmu błędnego koła myśli, emocji i zachowania przynosi ulgę. Terapia poznawczo- behawioralna wykorzystuje wiele technik pozwalających minimalizację trudności oraz zapobieganiu nawrotom. Plan terapii pacjent tworzy wraz z terapeutą określając listę i hierarchię problemów do pracy. Pacjent jest aktywnym uczestnikiem terapii ma wpływ na jej przebieg oraz kierunek pracy.

2. Opinie psychologiczne m.in. na potrzeby Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Przeprowadzamy konsultacje psychologiczne i wydajemy opinie psychologiczne min. na potrzeby Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

    Zaświadczenia i opinie psychologiczne

  • Przeprowadzamy konsultacje psychologiczne i wydajemy opinie psychologiczne na potrzeby różnych instytucji min. na potrzeby Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
  • Konsultacja taka polega na przeprowadzeniu badania psychologicznego w celu zdiagnozowania min. poziomu intelektualnego, osobowości, uszkodzeń w ośrodkowym układzie nerwowym oraz wydania stosowanego zaświadczenia psychologicznego.

Prosimy o wcześniejszą rejestrację.


Pracownia 1:
Myślenice, Rynek 22

tel. 12 274 21 42, tel. kom. 784 049 854

Pracownia 2:
Myślenice, ul.Drogowców 5
(dawniej TELE-FONIKA)

tel. 12 274 38 80, tel. kom. 784 049 854