KONSULTACJE PYCHOLOGICZNE

Poradnictwo zawodowe to pomoc w orientacji zawodowej, wyborze dalszej drogi edukacji i zawodu

Poradnictwo zawodowe jest procesem, w którym doradca zawodowy - psycholog i klient (osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, młodzież dokonująca wyboru dalszej edukacji) pracują wspólnie nad świadomym i samodzielnym podjęciem decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy. Współpraca ta ma prowadzić do wykrystalizowania się preferencji zawodowych, co w konsekwencji może mieć widoczne rezultaty w znalezieniu lub zmianie ścieżki edukacji oraz miejsca zatrudnienia.


Konsultacje z zakresu poradnictwa zawodowego kierujemy do:

 • osób poszukujących pracy, które oczekują pomocy w procesie poszukiwania zatrudnienia, wyboru lub zmiany zawodu, wyboru kierunku kształcenia, szkolenia zawodowego
 • osób pracujących, chcących przekwalifikować się lub zmienić pracę
 • młodzieży planującej dalszą naukę
 • absolwentów wchodzących na rynek pracy

Oferujemy profesjonalną pomoc w:

 • zaplanowaniu ścieżki kariery zawodowej i edukacji
 • diagnozie profilu osobowościowego
 • diagnozie predyspozycji i uzdolnień zawodowych
 • określeniu zainteresowań i preferencji zawodowych
 • stworzeniu IPD (Indywidualnego Planu Działania)
 • poszukiwaniu pracy w sposób skuteczny
 • przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny)
 • przygotowaniu się do spotkania z pracodawcą (rozmowy kwalifikacyjnej)
 • poszerzeniu informacji dotyczących specyfiki pracy w różnych zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia

1. Wsparcie psychologiczne

Naszą ofertę wsparcia psychologicznego kierujemy do osób , które borykają się z jakimś problemem i czują, że potrzebowały wsparcia psychologicznego w jego rozwiązaniu. Jest to przeważnie kilka indywidualnych spotkań, skoncentrowanych na zidentyfikowaniu natury danego problemu i wspólnym znalezieniu najlepszego sposobu jego rozwiązania. Jeśli problem z którym przychodzi pacjent tego wymaga , takie spotkania mogą stanowić punkt wyjścia do rozpoczęcia psychoterapii.

2. Opinia psychologiczna min. na potrzeby Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Przeprowadzamy konsultacje psychologiczne i wydajemy opinie psychologiczne min. na potrzeby Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

  Prowadzimy konsultacje dla dzieci:

 • z problemami ze Spektrum Autyzmu oraz Aspergera - w zakresie postępowania, pracy w domu, systemu motywacyjnego, umięjętności społecznych,
 • nieśmiałych, lękowych,
 • sprawiających problemy wychowawcze.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju. Oznacza to, iż problemy dziecka przejawiają się na wielu płaszczyznach funkcjonowania dziecka. Problemy dzieci z autyzmem najczęściej dotyczą:

 • Ograniczonych wzorców zachowań ( w przypadku małych dzieci-nieprawidłowa zabawa)
 • Sfery mowy i komunikacji
 • Sfery kompetencji społecznych

Autyzm diagnozuje się u dziecka, które przejawia dysfunkcje w każdym z trzech przedstawionych powyżej obszarów. Dzieci z autyzmem:

 • Mają problemy z utrzymaniem kontaktu wzrokowego
 • Miewają napady nieuzasadnionej złości
 • Nie reagują strachem, są obojętne na zagrożenie
 • Często powtarzają te same słowa lub zdania (echolalie)
 • Wyrażają swoje potrzeby poprzez używanie ręki dorosłego
 • Nietypowo, w sposób stereotypowy układają zabawki

Zajmujemy się wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci z zaburzeniami ze SPEKTRUM AUTYZMU oraz wspieraniu ich rodzin. Celem oddziaływań jest stymulowanie rozwoju dziecka w celu uruchomienia naturalnych mechanizmów rozwojowych oraz kompensowanie istniejących deficytów.

Metody:

Podejście rozwojowe: tworzenie indywidualnego programu rozwoju dziecka, dostosowanego do głębokości jego deficytów i potrzeb, w oparciu o potencjał rozwojowy dziecka.

Zajęcia rozwojowe:

Głównym celem jest zmniejszenie trudności w zakresie relacji społecznych o komunikowania się oraz zwiększenie umiejętności adekwatnego zachowania (rozwijanie umiejętności zabawy, zmniejszanie występujących trudności sensorycznych, adekwatne dostosowanie środowiska).

Prosimy o wcześniejszą rejestrację.


Pracownia 1:
Myślenice, Rynek 22

tel. 12 274 21 42, tel. kom. 784 049 854

Pracownia 2:
Myślenice, ul.Drogowców 5
(dawniej TELE-FONIKA)

tel. 12 274 38 80, tel. kom. 784 049 854