Aktualności

  Nowe rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców
  Z dniem 20 lipca weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

     Rozporządzenie to wprowadziło nową sztywną stawkę opłat w wysokości 150 zł za badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.
  Badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii transportu, podlega:

  1) osoba ubiegająca się o:
  a) uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C,C+E, D1, D1+E, D i D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem,
  b) przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;

  2) osoba przedłużająca ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;

  3) kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń

  4) kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli:
  a) kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
  b) przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego,
  c) w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

  5) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli w wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

  6) osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu;

  7) kandydat na instruktora i instruktor

  8) kandydat na egzaminatora i egzaminator

Prosimy o wcześniejszą rejestrację.


Pracownia 1:
Myślenice, Rynek 22

tel. 12 274 21 42, tel. kom. 784 049 854

Pracownia 2:
Myślenice, ul.Drogowców 5
(dawniej TELE-FONIKA)

tel. 12 274 38 80, tel. kom. 784 049 854