Badania psychotechniczne

Pracownia psychologiczna PROFESJA wykonuje badania psychologiczne:

 1. kierowców zawodowych
 2. kierowców amatorów
 3. instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, a także kandydatów do tych zawodów
 4. kierowców po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję po:
  • przekroczeniu dopuszczalnej liczby 24 punktów karnych
  • prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości
  • prowadzeniu pojazdu pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków
 5. sprawców wypadków drogowych, w których byli rani lub zabici
 6. osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem
 7. osób kierujących pojazdami uprzywilejowanymi
 8. operatorów wózków widłowych
 9. operatorów sprzętu budowlanego
 10. operatorów maszyn i urządzeń
 11. do pracy na wysokości
 12. do prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
 13. osób skierowanych na takie badania przez lekarza

Badania:

Badania psychotechniczne przeprowadzane są indywidualnie lub grupowo i przebiegają w następujących etapach:

 • Badanie cech osobowości: testy
 • Ocena sprawności intelektualnej i zdolności poznawczych: testy
 • Badanie sprawności psychofizycznej: badania aparaturowe
 • Indywidualna rozmowa z psychologiem: omówienie wyników badania i informacja zwrotna
 • Wydanie orzeczenia

Po zarejestrowaniu osoba badana otrzymuje do wypełnienia ankietę, po czym przystępuje do wypełnienia testów papierowych. Badania testowe pozwalają na ocenę zdolności poznawczych, cech osobowości. Kolejnym etapem są badania na urządzeniach diagnostycznych, mające na celu określenie sprawności psychomotorycznych. Na zakończenie odbywają Państwo indywidualną rozmowę z psychologiem, na której omawiane są m.in. wyniki badań. Na zakończenie wydawane jest orzeczenie.

Czas badania:

 • dla kierowców 1,5 - 2 godzin
 • dla operatorów oraz osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej 1 - 1,5 godziny

Ważne:

Zgłaszając się na badania przygotuj:

 1. Dowód osobisty stwierdzający tożsamość
 2. Prawo jazdy w przypadku kierowców
 3. Okulary (o ile używasz)

Zgłaszając się na badania powinieneś:

 1. Być sprawny by przystąpić do badań (wypoczęty)
 2. W ciągu ostatnich dwóch dni nie spożywać alkoholu w jakiejkolwiek postaci
 3. Być zdrowy (ogólnie dobre samopoczucie)

Prosimy o wcześniejszą rejestrację.


Pracownia 1:
Myślenice, Rynek 22

tel. 12 274 21 42, tel. kom. 784 049 854

Pracownia 2:
Myślenice, ul.Drogowców 5
(dawniej TELE-FONIKA)

tel. 12 274 38 80, tel. kom. 784 049 854