KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

1. Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne są formą pomocy, z której może skorzystać każdy, kto takiej pomocy potrzebuje. Rozmowa z psychologiem pozwala na omówienie aktualnych bolączek życiowych, rodzinnych lub emocjonalnych. Skierowane są do osób potrzebujących porady w kwestiach rodzinnych, małżeńskich, zawodowych, związanych z trudnymi zmianami lub konkretnym okresem życia.

Ofertę konsultacji psychologicznej kierujemy do osób dorosłych zmagających się min. z takimi problemami jak :

 • przeżywanie stresu;
 • utrzymujący się obniżony nastrój;
 • problemy z kontrolowaniem emocji;
 • problemy w relacjach interpersonalnych;
 • kłopoty rodzinne o różnym charakterze - trudności komunikacyjne, konflikty, uzależnienia;
 • dylematy zawodowe, wypalenie, chęć wprowadzenia zmian, brak równowagi między pracą a życiem osobistym;
 • kryzys życiowy (np. utrata bliskiej osoby, utrata pracy itp.)
Jak przebiega konsultacja psychologiczna?

Pierwsza konsultacja psychologiczna jest wizytą , podczas której pacjent opowiada o powodzie wizyty, problemach lub objawach, z którymi się zmaga. W przypadku jasno zdefiniowanych trudności może otrzymać wskazówki podczas jednego spotkania, które ułatwią poszukanie skutecznego rozwiązania we własnym zakresie. Złożone kwestie wymagają zwykle rozłożenia konsultacji na kilka spotkań . Po zebraniu wywiadu wstępnego , psycholog proponuje dalszy plan oraz metody współpracy. Zrealizowanie go może wymagać więcej niż jednej konsultacji psychologicznej, ponieważ ważne jest możliwe dokładne poznanie pacjenta i trudności, z którymi się zmaga. Podczas kolejnych wizyt psycholog lepiej określi całokształt sytuacji, będzie w stanie postawić diagnozę i na tej podstawie zastosować odpowiednią metodę współpracy. Jeżeli problem pacjenta wymaga dłuższej –np. kilkutygodniowej lub kilkumiesięcznej pracy nad trudnościami lub też problem sięga bardziej głębokich i złożonych problemów psychicznych, wówczas psycholog może zasugerować postępowanie takiej jak psychoterapia lub konsultacja psychiatryczna.

Metodą najczęściej stosowaną w ramach konsultacji jest tzw. Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ ):

Racjonalna Terapia Zachowania jako skuteczna forma pomocy psychologicznej

Podstawą Racjonalnej Terapii Zachowania jest założenie, że to nie fakty wywołują nasze emocje, ale nasze przekonania o tych faktach:


„Nie zdarzenia nas smucą, ale to jak je widzimy“.

Celem terapii jest rozpoznawanie niezdrowych myśli i zamiana ich na zdrowsze. Metodologia terapii jest prosta do nauczania, dlatego pacjenci szybko, bo już po kilku spotkaniach, odczuwają poprawę i uczą się technik samopomocowych, by poradzić sobie samemu w przyszłości. Psycholog koncentruje się przede wszystkim na teraźniejszości i przyszłości pacjenta. Nie ma tutaj- często kojarzonego z psychoterapią „grzebania się w przeszłości“.

Podstawowy model terapeutyczny to „ABCD Emocji“ czyli skąd biorą się emocje:

A – Zdarzenie aktywujące (sytuacja, problem)
B – Przekonania (Twoje myśli i przekonania na temat tego zdarzenia)
C – Emocje ( Twoje uczucia wywołane Twoimi myślami)
D – Zachowanie fizyczne (Twoje działanie w reakcji na przekonania i emocje)


Za pomocą tego modelu możemy przeanalizować w jaki sposób tworzymy swoje emocje. Dzięki czemu można nauczyć się kontroli emocji oraz odpowiedzialności za ich powstawanie i zmianę.

Określona sytuacja (problem) może wywoływać całkiem różne reakcje emocjonalne, zależne od naszej oceny tej sytuacji (problemu). Niezdrowe przekonania mogą być źródłem naszego cierpienia emocjonalnego. Często nie możemy zmienić sytuacji (problemu), ale zawsze możemy zmienić nasze niezdrowe przekonania o tej sytuacji (problemie) . Tym samym - zmieniając nasze przekonania na zdrowsze, zmieniamy nasze emocje na zdrowsze i w konsekwencji- nasze zachowania- na bardziej przystosowawcze.

Aktywne stosowanie tej metody, nawet przez krótki czas, pozwala pacjentom na przyswojenie sobie zdrowych, niedestrukcyjnych poglądów i przekonań. Pacjenci zaczynają reagować sensownie i twórczo na niepowodzenia życiowe. Szybko i niemal automatycznie przestają się zadręczać dodatkowymi niepowodzeniami. Uczą się unikania nowych zaburzeń, nawet jeśli czasem powtórzą się przygnębiające myśli, uczucia i działania“.

Jakie są korzyści z metody z Racjonalnej Terapii Zachowania dla Ciebie:

 • Zdobędziesz wiedzę dotyczącą wpływu przekonań na powstawanie emocji i nauczysz się reagować nimi adekwatnie do sytuacji
 • Nauczysz się dokonywać zmian we własnych ograniczających przekonaniach
 • Zdobędziesz umiejętność rozpoznawania i zmiany swoich stanów emocjonalnych
 • Nauczysz się w sposób skuteczny kontrolować stres, złość i inne negatywne emocje oraz uświadomisz sobie jak efektywniej komunikować się ze sobą i z innymi ludźmi
 • Zdobędziesz umiejętność rozpoznawania zdrowego myślenia od niezdrowego myślenia oraz przekonań od faktów
 • Uwolnisz się od dyskomfortu związanego z odczuwanymi negatywnymi emocjami
 • Poprawisz jakość swoich relacji z innymi ludźmi, co będzie miało długofalowe skutki

Badania psychologiczne:

 • Osób ubiegających się o oraz posiadających pozwolenie na broń
 • Kandydatów na stanowisko sędziego, kuratora sądowego, prokuratora
 • Osób zajmujących się produkcją, przewozem, obrotem i przechowywaniem broni, amunicji i materiałów wybuchowych
 • Osób ubiegających się o i posiadających licencję detektywa
 • Strażników miejskich/gminnych
 • Inspektorów transportu drogowego
 • Pracowników ochrony fizycznej

Badania prowadzi uprawniony psycholog Agnieszka Salawa, wpisany do rejestru psychologów upoważnionych do wydawania orzeczeń dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń prowadzonego przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

Ważne:


Zgłaszając się na badania przygotuj:

 1. Dowód osobisty stwierdzający tożsamość
 2. Skierowanie (jeśli jest konieczne)

Zgłaszając się na badania powinieneś:

 1. Być sprawny by przystąpić do badań (wypoczęty)
 2. W ciągu ostatnich dwóch dni nie spożywać alkoholu w jakiejkolwiek postaci
 3. Być zdrowy (ogólnie dobre samopoczucie)

  Badania psychologiczne i neuropsychologiczne

 • 1. Badanie psychologicznie wraz z wydaniem opinii psychologicznej na potrzeby różnych instytucji oraz specjalistów, min. Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności , ZUS, lekarza psychiatry

  Badanie polega przeważnie na zdiagnozowaniu min. poziomu intelektualnego, osobowości, uszkodzeń w ośrodkowym układzie nerwowym oraz wydania stosowanego zaświadczenia psychologicznego.
 • 2. Badanie psychologiczne na potrzeby przeprowadzenia zabiegu bariatrycznego

  wykonujemy badanie psychologiczne, na podstawie którego wydajemy opinię psychologiczną w celu określenia czy istnieją przeciwwskazania psychologiczne do poddania się takiemu zabiegowi np. w zakresie funkcjonowania emocjonalno-osobowościowego, motywacji, gotowości psychicznej do poddania się tego rodzaju zabiegowi oraz do wprowadzenia zmian behawioralnych, w tym min. nawyków żywieniowych, nowego stylu życia, koniecznych by uzyskać korzystny wynik pooperacyjny
 • 3. Diagnoza predyspozycji zawodowych i osobowościowych

  Na podstawie rozmowy z psychologiem oraz odpowiednich testów i kwestionariuszy osobowościowych i preferencji zawodowych, pomagamy określić profil zawodowo-osobowościowy pomocny w wyborze odpowiedniej pracy, zawodu, ścieżki edukacji.
 • 4. Badanie neuropsychologiczne

  Diagnoza neuropsychologiczna jest jedną z najbardziej szczegółowych diagnoz psychologicznych. Obejmuję ocenę następujących obszarów funkcjonowania:

  • Funkcje wykonawcze ( w tym min. inicjowanie, planowanie, kontrolowanie, regulacja zachowania ukierunkowanego na celową aktywność)
  • Pamięć
  • Uwaga (koncentracja, selektywność, przerzutność, podzielność)
  • Funkcje wzrokowo-przestrzenne
  • Funkcje językowe (afazje motoryczne, sensoryczne, mieszane)
  • Gnozje (wzrokowe, czuciowe, słuchowe)
  • Praksje (sterowanie ruchem, wykonywanie celowych czynności ruchowych)
  • Funkcje motoryczne, psychomotoryczne
  • Procesy emocjonalno- osobowościowe
  • Leksje, grafia, kalkulia
  • Sprawność myślenia, zdolności intelektualne ( rozumowanie logiczno-abstrakcyjnego)

  Badanie polega na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu oraz odpowiednio dobranych testów i metod psychometrycznych, manualnych, psychologicznych pozwalających zdiagnozować powyższe obszary funkcjonowania pacjenta .

  Diagnoza neuropsychologiczna umożliwia:

  • ocenę jakie i w jakim stopniu procesy intelektualne, wykonawcze, poznawcze zostały osłabione
  • czy obserwowane problemy w zachowaniu pacjenta są następstwem uszkodzenia tkanki mózgowej (tzw. organiczne uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego) , czy też wynikają z powodów czysto psychologicznych
  • wskazanie mocnych i słabszych stron funkcjonowania neuropsychologicznego
  • uzyskanie informacji na temat funkcjonowania neuropsychologicznego przydatnych w zaplanowaniu skutecznej rehabilitacji neuropsychologicznej
  • uzyskanie wiedzy przydatnej zarówno pacjentowi jak i rodzinie , która pozwala zrozumieć podłoże problemów w funkcjonowaniu pacjenta . Często brak wiedzy i zrozumienia co do istotny trudności jest przyczyną niepotrzebnego stresu, braku akceptacji przez otoczenie.

  ZAPISZ SIĘ NA BADANIE JEŚLI:

  • starasz się o orzeczenie stopnia niepełnosprawności
  • potrzebujesz opinii neuropsychologicznej przy określaniu zdolności do podjęcia pracy zawodowej
  • potrzebujesz opinii psychologicznej przy rozstrzyganiu decyzji orzeczniczych w ZUS
  • jesteś po urazie głowy lub wypadku np. komunikacyjnym
  • niepokoją Cię negatywne zmiany w Twoim codziennym funkcjonowaniu, obserwujesz niepokojące zachowania
  • leczysz się z powodu zaburzeń emocjonalnych, chorób natury psychiatrycznej
  • leczysz się z powodu chorób neurologicznych (udary mózgu, urazy czaszkowo-mózgowe, guzy mózgu, tętniaki naczyń mózgowych, padaczka)
  • jest podejrzenie lub rozpoznanie choroby otępiennej
  • leczysz się z powodu chorób kardiologicznych, chorób onkologicznych , cukrzycy
  • leczyłeś się lub leczysz z powodu nadużywania środków psychoaktywnych (np. alkoholu)

  Na badanie weź ze sobą :

  • kartę informacyjną ze szpitala (jeśli badany był hospitalizowany)
  • opisy wyników badań neuropsychologicznych , np. tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badania EEG
  • okulary, jeśli badany z nich korzysta

Prosimy o wcześniejszą rejestrację.


Pracownia 1:
Myślenice, Rynek 22

tel. 12 274 21 42, tel. kom. 784 049 854

Pracownia 2:
Myślenice, ul.Drogowców 5
(dawniej TELE-FONIKA)

tel. 12 274 38 80, tel. kom. 784 049 854