Aktualności

  Od 19 stycznia 2013 roku obowiązuje nowa ustawa o kierujących pojazdami.

     Nowe kategorie i wzór prawa jazdy, nowy system egzaminów teoretycznych oraz elektroniczny obieg dokumentów związanych z wydaniem prawa jazdy - m.in. takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami, która weszła w życie w sobotę 19 stycznia.
     Największe zmiany dotyczą części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy. By uzyskać prawo jazdy kategorii B, zamiast 18 pytań wylosowanych z puli ok. 500 - jak dotąd - egzaminowany będzie odpowiadał na 32 pytania z puli 3 tys. pytań. Odpowiadając na pierwsze 20 pytań - będzie miał 20 sekund na przeczytanie każdego z nich i 15 sekund na odpowiedź. Na przeczytanie i udzielenie odpowiedzi na każde z kolejnych 12 pytań specjalistycznych osoba egzaminowana będzie miała 50 sekund. Do pytań i oddanych odpowiedzi nie będzie powrotu, nie będzie można ich poprawić. Na każde pytanie będzie można udzielić tylko jednej odpowiedzi. Suma punktów możliwych do uzyskania w części teoretycznej egzaminu wynosi 74. Pozytywny wynik uzyskuje się w przypadku otrzymania co najmniej 68 punktów. Egzamin teoretyczny tak jak dotychczas będzie trwał 25 minut.
     Po 19 stycznia wydawane będą nowe wzory prawa jazdy z kolorowym zdjęciem i z nowoczesnymi zabezpieczeniami. Prawo jazdy podobnie jak obecne dowody osobiste będzie wykonywane z poliwęglanu, a nie jak dotychczas z laminowanego kartonika. Dokument będzie miał m.in. naniesiony mikrodruk i hologram. Wprowadzenie nowego wzoru prawa jazdy nie oznacza obowiązku natychmiastowej jego wymiany. Dotychczasowe, wydane bezterminowo, będą wymieniane w latach 2028-2033.
     Ustawa ma ponadto zapobiec wydawaniu praw jazdy osobom, które nie powinny prowadzić pojazdów ze względu na stan zdrowia. Sposobem na to ma być wprowadzenie ankiety zdrowotnej wypełnianej pod rygorem odpowiedzialności karnej.
     Zgodnie z ustawą, zamiast karty motorowerowej będzie wydawane prawo jazdy kategorii AM, uprawniające do prowadzenia motorowerów. Będzie je można wyrobić od 14. roku życia. O kat. A1, uprawniającą do prowadzenia motocykla o mocy silnika nieprzekraczającej 11 kW, będą mogły starać się osoby od 16. roku życia. Nowością jest kat. A2 uprawniająca, po ukończeniu 18 lat, do jazdy motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW. Prawo jazdy kat. A uprawniające do jazdy dowolnymi motocyklami będzie można zrobić w wieku 20 lat, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kat. A2 a w wieku 24 lat, jeżeli osoba nie posiadała prawa jazdy kat. A2. Prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E będą ważne przez 15 lat, pozostałe przez pięć lat. Po tym czasie trzeba będzie wyrobić nowy dokument
     W środę 16 stycznia prezydent podpisał kolejną nowelę ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z nią przepisy, których stosowanie jest związane z danymi gromadzonymi w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), mają wejść w życie dopiero 4 stycznia 2016 r. Chodzi m.in. o obowiązek: odbycia pomiędzy 4. i 8. miesiącem od uzyskania prawa jazdy kursu dokształcającego, obowiązek kierowania w okresie próbnym - przez pierwsze 8 miesięcy - wyłącznie samochodem oznakowanym okrągłą nalepką z zielonym symbolem liścia klonowego, odbycia kursu reedukacyjnego dla osób, które w okresie próbnym popełniły dwa wykroczenia. Zgodnie z nowelą przesunięty w czasie ma być także zapis, według którego kierowca traci prawo jazdy, jeśli w okresie próbnym popełni trzy wykroczenia lub przestępstwo.
     Nowela przewiduje również, że od 4 stycznia 2016 r. m.in. żołnierze, policjanci, strażacy, pogranicznicy, funkcjonariusze BOR będą mieli obowiązek odbycia obowiązkowego kursu w zakresie kierowania pojazdem uprzywilejowanym. Aktualnie do kierowania nim wystarczą jedynie umiejętności wymagane od kandydatów na kierowców.


Od lutego 2011r. przeprowadzamy badania psychologiczne:

 • Osób ubiegających się o oraz posiadających pozwolenie na broń
 • Kandydatów na stanowisko sędziego, kuratora sądowego, prokuratora
 • Osób zajmujących się produkcją, przewozem, obrotem i przechowywaniem broni, amunicji i materiałów wybuchowych
 • Osób ubiegających się o/i posiadających licencję detektywa
 • Strażników miejskich/gminnych
 • Inspektorów transportu drogowego


 • Zobacz filmy:Zobacz filmy:

Prosimy o wcześniejszą rejestrację.


Pracownia 1:
Myślenice, Rynek 22

tel. 12 274 21 42, tel. kom. 784 049 854

Pracownia 2:
Myślenice, ul.Drogowców 5
(dawniej TELE-FONIKA)

tel. 12 274 38 80, tel. kom. 784 049 854